© 2015 marico aoki 

SPIRIT DISCO | 2017 |  switch point | Tokyo